Leasing instalacji fotowoltaicznych

Leasing jest drugą, obok kredytu, najpopularniejszą formą finansowania inwestycji, która umożliwia korzystanie z rzeczy, a w ostatecznym rozrachunku także jej nabycie, bez konieczności jednorazowego angażowania środków własnych.
Przez cały czas trwania umowy leasingowej jej przedmiot pozostaje własnością leasingodawcy, natomiast leasingobiorca płacąc opłaty leasingowe, wykorzystuje go do swoich celów gospodarczych. Leasing umożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem. 
Jedną z najważniejszych cech leasingu jest fakt uproszczonej procedury.
Firmy leasingowe wymagają minimum formalności. Najczęściej należy przedstawić podstawowe dokumenty ewidencyjne i finansowe firmy i nie jest wymagane dodatkowe zabezpieczenie. Czas oczekiwania na decyzję jest bardzo krótki i często po już po 1-2 tygodniach dostajemy odpowiedź.

dlon-zarowka

Korzyści z leasingowania instalacji fotowoltaicznej:

  • Zysk w każdym miesiącu. Możemy zbudować instalację bez wykładania środków własnych. Raty leasingowe zastępują koszty nabycia sprzętu.
  • System fotowoltaiczny zakupiony w ramach leasingu sam na siebie zarabia, tj. miesięczna oszczędność z tytułu produkcji energii na własne potrzeby będzie częściowo pokrywać ratę leasingu.
  • Leasing pozwala przedsiębiorcy zmniejszyć obciążenia podatkowe. Wydatki ponoszone przez leasingobiorcę zalicza się do kosztów
    uzyskania przychodu.
  • W przypadku leasingu operacyjnego, przedmiot leasingu zaliczany jest do składników majątkowych leasingodawcy. Kosztem uzyskania przychodu jest pełna kwota rat oraz cała opłata wstępna, raty leasingowe zmniejszają więc podstawę do opodatkowania podatkiem dochodowym, a więc i podatki leasingobiorcy.
  • Leasing instalacji PV pozwala rozłożyć podatek VAT na raty (podatek VAT jest finansowany przez leasingodawcę), a później doliczany jest do miesięcznych rat leasingowych netto. Zakup instalacji PV ze środków własnych lub za pomocą kredytu bankowego powoduje, że VAT musimy rozliczyć jednorazowo.
  • W przypadku leasingu finansowego, kosztem uzyskania przychodu jest część odsetkowa rat leasingowych (czyli podobnie jak w przypadku kredytu bankowego) oraz amortyzacji leasingowanej instalacji PV.
  • Leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego wizerunku firmy, powodując zwiększenie płynności finansowej.
  • Leasing operacyjny pozwala uniknąć niepotrzebnej biurokracji. Co miesiąc firma otrzymuje jedynie fakturę do zaksięgowania i nie musi prowadzić ewidencji środków trwałych, amortyzacji czy inwentaryzacji.

Przykładowe wyliczenie kosztów leasingu dla instalacji o mocy 40 kWp:

WARTOŚĆ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ: 193 165,41 PLN

Pierwsza opłata leasingowa

Prowizja

Liczba opłat

Opłaty miesięczne

Suma opłat leasingowych

Wartość końcowa

10,00%

0%

59

1,742%

112,778%

16,00%

19 316,54 PLN

0,00 PLN

3 364,94 PLN

217 848,09 PLN

30 906,47 PLN

 

Szacunkowa miesięczna wysokość raty

Netto

Brutto

Razem

3 364,94 PLN

773,94 PLN

4 138,88 PLN

 

Uzyski instalacji fotowoltaicznej o mocy 40 kWp

Szacunkowe uzyski w ciągu 1 roku

38 267 kWh

Szacunkowe oszczędności

- przyjęta cena za 1 kWh - 0,52 zł netto

- przyjęto 100% zużycia wyprodukowanej energii na potrzeby własne

19 898,00 zł netto

Szacunkowe oszczędności w okresie gwarancji na panele fotowoltaiczne tj. przez 25 lat

- przyjęto wzrost cen energii elektrycznej o 3% rocznie

- przyjęto roczną degradację paneli na poziomie 0,5

755 702,00 zł netto

 

Często przedsiębiorcy poszukują inwestycji, które można wpisać w koszty działalności firmy. Najprostszym rozwiązaniem dla wielu staje się zakup nowego samochodu. Nie można tej decyzji odmawiać praktycyzmu. Pamiętać jednak trzeba, że wartość takiego auta na przestrzeni lat spadnie, a jego eksploatacja będzie wiązać się z wydatkami. Zamiast generować kolejne koszty, warto zastanowić się nad inwestycją, która przyniesie długofalowe korzyści. Może nią być montaż instalacji fotowoltaicznej, korzystne zmiany ustawowe, spadek cen instalacji oraz interesująca stopa zwrotu sprawiają, że na taką inwestycję decyduje się coraz więcej firm w Polsce.

Budowę instalacji fotowoltaicznej powinna rozważyć każda firma mająca istotne wydatki na zakup energii elektrycznej. Szczególnie jest to interesująca propozycja dla firm mających stały pobór energii. Są to m.in. chłodnie, sklepy spożywcze, stacje benzynowe, zakłady produkcyjne itp. Z jednej strony wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej buduje częściową niezależność energetyczną, z drugiej zaś zabezpiecza przed wzrostem cen energii, jednocześnie tworząc wizerunek firmy innowacyjnej i odpowiedzialnej społecznie. Dzięki rozwojowi źródeł finansowania, takich jak choćby leasing, taka inwestycja staje się dużo bardziej dostępna.